วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แนวโน้มสินเชื่อรถยนต์มือสองของ6เดือนหลังในช่วงปี2557

ภาวะสินเชื่อรถยนต์มือสองในปี2557ครึ่งปีแรก ภาวะสินเชื่อรถยนต์มือสองมีความเข้มข้นแล้วก็ว่าได้ ไฟแนนซ์รถยนต์ตรวจสอบข้อมูลผู้กู้และผู้ค้ำอย่างละเอียดทุกอนูก็ว่าได้ แต่คาดว่าครึ่งปีหลังปี2557ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรถยนต์มือสองขอทางไฟแนนซ์คาดว่ามีความเข้มงวดสูงกว่าครึ่งปีแรกอย่างสูง จะเห็นได้ว่าถ้าผู้ยื่นกู้ขอสินเชื่อรถยนต์มือสองหรือผู้ค้ำประกันรถยนต์ถ้ามีประวัติล่าช้าเพียงเล็กน้อยถึงกับปฎิเสธในการปล่อยสินเชื่อกันเลยที่เดียว เรียกได้ว่าท่านที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์มือสองถ้าคุณสมบัติไม่ดีจริง คุณสมบัติต้องผ่านเกณฑ์ประเมินมีคะแนนประเมินที่ได้รับไม่น้อยกว่า90%กันเลยทีเดียว

ผลกระทบต่อภาวะสินเชื่อรถยนต์มือสองที่เข้มงวดคูณสองส่งผลให้เต็นท์รถยนต์มือสองปิดการขายรถมือสองกันไม่ค่อยจะได้ เมื่อขายรถมือสองไม่ออกก็เท่ากับไม่มีรายได้ทำให้เต็นท์รถมือสองประสบภาวะขาดทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ทำให้เต็นท์แบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวบางเต็นท์รถมือสองก็ต้องลดภาระค่าใช้จ่าย บางเต็นท์รถมือสองถึงกับปิดตัวเองลงก็มี

ไฟแนนซ์รถผู้ให้สินเชื่อรถยนต์มือสองพิจารณาอย่างเข้มงวด ให้วงเงินสินเชื่อรถยนต์มือสองประมาณ80%จากราคาประเมิน ทำให้ราคารถยนต์มือสองถูกปรับลดตามภาวะสินเชื่อรถยนต์มือสองไปด้วย ส่งผลให้ราคารถมือสองลดลงอย่างรุ่นแรงในช่วงต้นปี2557