อัตราดอกเบี้ยรถยนต์มือสอง

     อัตราดอกเบี้ยรถยนต์มือสองใช้เงื่อนไขของผู้เช่าซื้อ ระยะเวลาในการผ่อน อายุการใช้งานของรถยนต์มากำหนดดอกเบี้ยรถว่าจะเรียกเก็บในอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่เท่าไร

เรทดอกเบี้ยที่เรียกเก็บนั้นจะจัดออกเป็น 2 แบบ

     ในแบบแรกที่เรียกว่าการจัดไฟแนนซ์รถมือสองนั้น เป็นเรทดอกเบี้ยรถในการซื้อขายรถยนต์กันเอง (นาย ก ขายให้นาย ข)

     ในแบบสองที่เรียกว่ารีไฟแนนซ์รถมือสองนั้น เป็นเรทดอกเบี้ยที่ใช้ชื่อเดิมในการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยรถในแบบนี้จะเรียกเก็บดอกเบี้ยมาสูงกว่าในแบบการจัดไฟแนนซ์รถซื้อขายกันเองประมาณ 0.5% - 1% แล้วแต่เงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนด

ตารางแสดงดอกเบียรถมือสองในแบบการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ซื้อขายกันเอง
     จากตารางดอกเบี้ย สินเชื่อรถยนต์มือสองนั้น รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานน้อยๆอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บนั้นจะต่ำ ในทางกลับกันรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากหรือเพิ่มขึ้นนั้นจะมีการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามไปด้วย

เงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินจะเรียกเก็บดอกเบี้ยสินเชื่อรถเพิ่มขึ้น
  • ทะเบียนบ้านต่างจังหวัด
  • รถยนต์ป้ายเหลือง
เงื่อนไขดอกเบี้ยอาจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด