วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

สินเชื่อเงินกู้รถยนต์ five4cash เงื่อนไขธนาคารเป็นผู้กำหนด 081-3547440

five4cash ทางเลือกสำหรับสินเชื่อเงินกู้รถยนต์ปฎิบัติตามเงื่อนไขธนาคารเป็นผู้กำหนด หลายท่านอาจจะเป็นครั้งแรกในการใช้สินเชื่อเงินกู้รถยนต์เพื่อซื้อรถยนต์มือสอง ท่านสามารถยื่นสินเชื่อผ่านช่องทางfive4cashติดได้ที่ 089-0650905

     สินเชื่อเงินกู้รถยนต์ของธนาคารต่างๆใ้ห้เลือกใช้สินเชื่อเงินกู้รถยนต์และทุกธนาคารมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป สำหรับมือใหม่แล้วที่จะขอสินเชื่อเงินกู้รถยนต์แต่ ไม่ติดเครดิตบูโรบ้างครั้งอาจจะไม่อนุมัติสินเชื่อผ่านได้ เนื่องมาจากเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขธนาคารที่จะยื่นกู้กำหนดไว้ ผลที่ได้จึงไม่อนุมัติ ทางเลือก five4cash ขออาสาเป็นที่ปรึกษาให้ท่าน เพื่อให้สินเชื่อเงินกู้รถยนต์อนุมัติตามเงื่อนไขธนาคารเป็นผู้กำหนด ให้มีความเรียบง่าย ด้วยมุมมองเครดิต เรียบเรียงเอกสารให้มีความสมบูรณ์ ซึ้งบางทีท่านยื่นเอกสารเองอาจจะขาดความสมบูรณ์ของเอกสารก็เป็นได้ที่ทำให้ ไม่สามารถอนุมัติผ่าน

     สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเครดิตบูโรในด้านเครดิตสินเชื่อบัตรเครดิต ทำให้ท่านไม่สามารถยืนสินเชื่อเงินกู้รถยนต์อนุมัติผ่าน ขอให้ท่านเลือก five4cash เป็นตัวเลือกที่จะปรึกษาสินเชื่อเงินกู้รถยนต์ five4cash ช่วยประสานและเรียบเรียงเอกสารให้โอกาสสินเชื่อเงินกู้รถยนต์ผ่านเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นตามเงื่อนไขสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด

     ทุกท่านคงมีคำถามเรื่องดอกเบี้ยที่ยื่นขอสินเชื่อเงินกู้รถยนต์นั้น ที่ไหนดีที่สุด รถยนต์ปีนี้รุ่นนี้ดอกเบี้ยเท่าไร สินเชื่อเงินกู้รถยนต์อัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดไว้แล้วและมีเพดานดอกเบี้ยอยู่ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ควบคุมอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะเศรษฐกิจ

รถยนต์อายุใช้งานน้อย อัตราดอกเบี้ยจะไม่แพง เรทดอกเบี้ยต่ำ

รถยนต์อายุใช้งานมาก อัตราดอกเบี้ยจะสูง เรทดอกเบี้ยแพง

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อเงินกู้รถยนต์มีส่วนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นด้วย ถ้าระยะในการผ่อนที่สั้น อัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่า ระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ยาวนาน

องค์ประกอบของผู้เช่า(ผู้ยื่นสินเชื่อเงินกู้รถยนต์) ถ้าพักอาศัยอยู่จังหวัด เงื่อนไขสถาบันการเงินจะบวกเพิ่มดอกเบี้ยจากเรทปกติประมาณ 0.5 - 1 เปอร์เซ็นต์
รถประกอบป้ายเหลือง จะบวกเพิ่มดอกเบี้ยจากเรทปกติประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์
ยังมีเงื่อนไขแยกย่อยของแต่ละสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนดบวกเพิ่มดอกเบี้ย


ดอกเบี้ยรถ
ดอกเบี้ยรถ
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อเงินกู้รถยนต์สำหรับผู้ที่จะซื้อและผู้ยินดีค้ำประักันรถยนต์ให้ทางผู้ซื้อที่ต้องใช้เหมือนกัน

บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
บัตรพนักงาน (ถ้ามี)
ทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
สมุดเงินฝากเงิน อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
ใบรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
ใบเสร็จผ่อนบ้าน (ถ้ามี)
ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
ใบพาณิชย์ (ถ้ามี)
ถ่ายรูปบ้าน (ภายในภาย 4 มุม, เลขที่บ้าน, ตัวบ้าน)
ถ่ายรูปกิจการ (เลขที่บ้าน, ป้ายชื่อกิจการ, ภายใน4มุม, ตัวอาคาร, สต็อกของ) (ถ้ามี)
ตราประทับ (ถ้ามี)
หนังสือรับรองวัตถุประสงค์ (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อเงินกู้รถยนต์สำหรับเจ้าของรถยนต์ผู้ถือกรรมรถยนต์ที่ต้องใช้

บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
ทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
เล่มทะเบียนรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย
สำเนาหน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองล่าสุด
หน้า16 ภาษีรถ (ถ้ามี)
หน้า18 แจ้งใช้ ดัดแปลง (ถ้ามี)