วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมดกับธนาคารทำอย่างไร

     รถยนต์ที่วิ่งบนท้องถนนส่วนใหญ่เลยจะขอสินเชื่อรถเพื่อซื้อรถ โดยรถที่ซื้อด้วยเงินสดเต็มจำนวนนั้นเป็นส่วนน้อย เพื่อเราส่งค่างวดรถยนต์ไประยะหนึ่งแล้วเกิดความต้องการจะใช้เงินสดหรือเงินก้อนจำนวนหนึ่งเพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นส่วนใหญ่ต้องการนำรถยนต์ที่ผ่อนอยู่มารีไฟแนนซ์รถเพื่อสนองต่อความต้องการเงินสด

     การรีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมดกับธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงศรี ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทิสโก้ ไม่ว่าเป็นธนาคารไหนถ้าคุณมีประวัติผ่อนที่ดี ไม่ได้ติดค้างค่างวดรถสามารถติดต่อเพื่อขอรีไฟแนนซ์รถหรือบางธนาคารอาจจะมีสินเชื่อพิเศษเสริมสินเชื่อรถเพื่อสนองต่อความต่อการเงินสดของคุณได้

    การรีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมดกับธนาคารนั้นต้องคำนึงถึงยอดหนี้ที่คุณต้องเคลียร์ปิดภาระเช่าซื้อของคุณด้วยนะครับว่ายอดหนี้ของคุณที่ต้องเคลียร์เท่าไร แล้ววงเงินใหม่ที่คุณสามารถยื่นขอในการรีไฟแนนซ์รถได้เท่าไร

  • รีไฟแนนซ์รถได้วงเงินอนุมัติใหม่ มากกว่า หนี้คงค้างของสินเชื่อรถ สามารถตัดสินใจยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์ได้แต่ต้องดูถึงความต้องการเงินสดว่าเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอไม่แนะนำให้รีไฟแนนซ์รถ
  • รีไฟแนนซ์รถได้วงเงินอนมุติใหม่ น้อยกว่า หนี้คงค้างของสินเชื่อรถ อันนี้ไม่สามารถยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์ให้เหลือเงินสดได้

    การรีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมดกับธนาคารนั้นเจ้าของรถต้องยอมรับในภาระที่ซับซ้อนกันในเรื่องของดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์เสียก่อนเป็นลำดับแรก และ ภาระการโอนออกจากที่เก่า และ การโอนเข้าที่ใหม่เท่ากับต้องเสียภาระในการโอน 2 ครั้ง ที่ขาดไม่ได้เรื่องของประกันภัยรถยนต์ชั้น1รีไฟแนนซ์รถต้องทำประกันภัยรถด้วย

สุขภาพเงินในเรื่องรีไฟแนนซ์รถยนต์
  1 ตรวจเช็คยอดภาระหนี้ของสินเชื่อรถว่าจะต้องชำระหนี้เท่าไรเพื่อจะได้เล่มทะเบียนรถ
  2 ยื่นสินเชื่อรถเพื่อจะรีไฟแนนซ์รถว่าได้วงเงินเท่าไร เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
  3 การรีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมดกับธนาคาร เมื่อทราบผลอนุมัติวงเงินใหม่ ด้วยวงเงินที่ต้องการแล้ว จะต้องไปชำระหนี้เช่าซื้อเดิมให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้เล่มทะเบียนรถเพื่อส่งโอนเข้าที่ใหม่ที่ยื่นสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถแห่งใหม่

หมายเหตุ ในการรีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมดกับธนาคารโดยการย้ายไฟแนนซ์ไปที่แห่งใหม่นั้น ระหว่างธนาคารเค้าจะไม่รับโอนหนี้ซึ่งกันและกันผู้เช่าซื้อรถยนต์จะต้องนำเงินสดไปชำระหนี้เคลียร์ปิดบัญชีเช่าซื้อรถยนต์ให้เรียบร้อยเสียก่อนเพื่อที่จะได้รับเล่มทะเบียนรถยนต์

     โบรกเกอร์สินเชื่อรถมือสอง FIVE4CASH ยินดีปรึกษาสำหรับเรื่องรีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมดกับธนาคารด้วยเงื่อนไขทางธนาคารเป็นผู้กำหนด ท่านติดขัดปัญหาในการรีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมดกับธนาคารด้วยเงื่อนไขต่างๆ ติดต่อ FIVE4CASH ได้โดยมิต้องเกรงใจ ยินดีเป็นทางเลือกเพื่อวัตถุประสงค์รีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมดกับธนาคารสำเร็จได้ด้วยดี ติดต่อได้ที่เบอร์ 081-3547440 / 089-0650905

รีไฟแนนซ์รถ
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการรีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมดกับธนาคาร