วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

ยอดจัดสินเชื่อรถยนต์คือ


ยอดจัดสินเชื่อรถมือสอง เท่ากับ ราคาประเมินรถยนต์ หัก เงินดาวน์ ตัวอย่าง ราคาประเมินรถยนต์1คันคือ500,000 บาท หักเงินดาวน์20%(20%ของ500,000คือ100,000) ดังนั้น 500,000 ลบ 100,000 เท่ากับยอดจัดสินเชื่อรถยนต์มือสอง 400,000

ราคาประเมินรถยนต์ เป็นข้อมูลที่ทางไฟแนนซ์ธนาคารเก็บข้อมูลราคาขายรถยนต์ยี่ห้อนั้นในท้องตลาด ณ เวลาปัจจุบันนำมารวมกันแล้วเฉลี่ยออกมาเป็นราคาประเมินรถยนต์ ดังนั้นยอดสินเชื่อรถยนต์จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยราคาตลาดรถยนต์