วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

สินเชื่อรถยนต์ทำไมต้องมีผู้ค้ำประกันรถยนต์


ไฟแนนซ์กำหนดให้มีผู้ค้ำประกันรถยนต์เพื่อลดความเสี่ยงหากผู้กู้ไม่ผ่อนชำระค่างวด โดยผู้ค้ำประกันรถยนต์ต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าผู้ขอกู้ ถ้ามีผู้ค้ำประกันที่เครดิตดีคุณสมบัติดีเยี่ยมเป็นผลต่อเรื่องยอดสินเชื่อรถยนต์มือสองเพิ่มสูงขึ้น แต่หากไม่ต้องการให้มีผู้ค้ำประกันรถยนต์คุณจ่ายเงินดาวน์ที่สูงขึ้นหรือยื่นขอยอดสินเชื่อรถมือสองที่น้อยลงหรือครึ่งหนึ่งของราคาขายรถยนต์อาจยกเว้นการใช้ผู้ค้ำประกันรถยนต์ได้ ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขธนาคารแต่ละเป็นผู้กำหนด