วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

สินเชื่อเพื่อคนมีรถ สามารถยื่นสินเชื่อรถยนต์ได้ตั้งแต่ปีอะไร

สินเชื่อคนมีรถ เป็นเงื่อนไขเดียวกับสินเชื่อรถยนต์โดยส่วนใหญ่แล้วธนาคารจะรับพิจารณารถยนต์ที่ใช้งานแล้วไม่เกิน 10 - 12 ปี(ปี2000ขึ้นโดยประมาณ) แต่รถยนต์ในช่วงปีที่ต่ำกว่านั้น
ก็สามารถทำการยื่นสินเชื่อรถยนต์ได้ (รถเก๋งตั้งแต่ปี1992 - 2000 , รถกะบะ รถตู้ ตั้งแต่ปี1995 - 2000)ติดต่อสอบถามเพื่อยื่นสินเชื่อคนมีรถผ่านfive4cashด้วยเงื่อนไขธนาคารผู้กำหนด โดยธนาคารเป็นผู้อนุมัติวงเงินกู้ ติดต่อได้ที่ www.five4cash.com
089-0650905
081-3547440
Fax 02-6938851 ต่อ 103