วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

0890650905 กรณีใดบ้างที่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันยื่นประกอบขอสินเชื่อรถยนต์ และ คุณสมบัติผู้ค้ำประกันเป็นอย่างไร

กรณีใดบ้างที่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันยื่นประกอบขอสินเชื่อรถยนต์ และ คุณสมบัติผู้ค้ำประกันเป็นอย่างไร

ติดต่อ 0890650905  0813547440

เงื่อนไขที่ต้องในผู้ค้ำประกันประกอบสินเชื่อรถยนต์มือสองด้วย

1.ผู้กู้รายได้ไม่เกิน15000บาทต่อเดือน ในวงเงินยื่นกู้ไม่เกิน30000
2.รถยนต์ตั้งแต่ปี 1990 - 1998 (ยกเว้นได้เป็นบางกรณี)
3.อาชีพอิสระ หรือ อาชีพที่ไม่มีใบรับรอง สลิปเงินเดือน (ยกเว้นได้เป็นบางกรณี)
4.รถตู้ เนื่องจากเกิดหนี้เสียในระบบเยอะ (ยกเว้นได้เป็นบางกรณี ที่ยอดจัดไม่สูง)
5.รถยนต์ ชื่อตนเอง ปลดภาระผ่อน (ยกเว้นได้เป็นบางกรณี)
6.รถยนต์ ชื่อตนเอง แต่ติดภาระผ่อนอยู่กับไฟแนนซ์
7.ผู้กู้ติดภาระผ่อนชำระ ล่าช้า เกิน30วัน แต่ไม่ถึง60วัน ในเรื่องของ บ้าน รถยนต์ บัตรเครดิต
8.ผู้กู้ติดภาระผ่อนชำระ ล่าช้า เกิน60วัน ในเรื่องบ้าน บัตรเครดิต
9.ผู้ที่เริ่มเข้างานใหม่ อายุงานไม่ถึง 1 ปี (ยกเว้นได้เป็นบางกรณี)
10.ผู้ที่เช่าบ้านพักอาศัย หรือ ผู้ที่ทะเบียนบ้านต่างจังหวัด เช่าพักที่กรุงเทพหรือที่อื่น (ยกเว้นได้เป็นบางกรณี)
11.รถยนต์ดัดแปลงสภาพ (ยกเว้นได้เป็นบางกรณี ที่ยอดจัดไม่สูง)

คุณลักษณะของผู้ค้ำประกัน
1.ไม่ติด BL หรือประวัติเสียทางด้านเครดิตบูโร
2.พักบ้านตนเองไม่ได้เช่าอยู่
3.เป็นเจ้าบ้าน
5.ยอดจัด สอดคล้องกับ รายได้สุทธิของผู้ค้ำ
ยอดจัด ไม่เกิน200000           รายได้ 10000 - 15000
ยอดจัด 200001 - 350000      รายได้ 12000 - 17000
ยอดจัด 350001 - 500001      รายได้ 15000 - 25000
ยอดจัด 500001 - 800000      รายได้ 20000 - 35000
ยอดจัด มากกว่า800000         รายได้มากกว่า 30000