วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เปลี่ยนไฟแนนซ์รถยนต์ 089-0650905 กับfive4cash

หลักการย้ายไฟแนนซ์ เปลี่ยนไฟแนนซ์ 089-0650905
   การย้ายไฟแนนซ์ กล่าวคือการเปลี่ยนไฟแนนซ์เป็นการรีไฟแนนซ์ในรูปแบบของรถยนต์ที่ยังมีการผ่อนชำระค่างวด หรือ ยังไม่หมดอายุสัญญาเช่าซื้อ ก็มีเหตุหลายปัจจัยดังนี้

1.ต้อง การเงินสด นำรถยนต์คันที่ผ่อนชำระกับทางธนาคารแต่ยอดหนี้เหลือไม่สูง ทำการย้ายเข้าไฟแนนซ์ใหม่ยื่นขอสินเชื่อในวงเงินที่ต้องการ เพื่อเงินเหลือส่วนต่างระหว่างยอดหนี้เก่ากับใหม่ จะได้นำไปใช้ในส่วนของธุรกิจ กิจการหรือในการส่วนตัว

2.ประวัติส่ง ค่างวดเริ่มมีปัญหา หรือ มีปัญหา มีการล่าช้า มีการค้างค่างวด2งวด หรือ มากกว่า2งวด เป็นเหตุให้เกิดการติดตามถาม หรือ รวมไปถึงติดตามยึดรถยนต์คันดัง ทำการย้ายไฟแนนซ์เพื่อล้างประวัติที่ไม่ค่อยดีออก และ ปฎิบัติตัวใหม่ลบล้างในส่วนที่ไม่ดี

3.ต้องการลดค่างวด สมมุติส่งค่างวดอยู่10000ส่งมา3ปีละเหลืออีก2ปีจะหมด ต้องการลดค่างวดละให้เหลือประมาณ6000 - 7000บาทต่องวดในระยะเวลา4หรือ5ปี และยังเหลือเงินส่วนต่างอีกประมาณ 50000 - 100000 บาทไว้สำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติม

4.ในกรณีที่ยืนขอสินเชื่อแบบ บอลลูน(จ่ายค่างวดสุดท้ายเป็นจำนวนมาก ประมาณ20%หรือมากกว่าของยอดกู้) ทำการย้ายไฟแนนซ์ในช่วงระยะเวลาเหลือ2-4งวดสุดท้าย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายค่างวดสุดท้ายเป็นจำนวนมากและทำระยะเวลาในการผ่อนสั้น
ยืนขอสินเชื่อ  ----->  ผลอนุมัติผ่าน  ----->  ดำเนินการปิดบัญชีรถยนต์  -----> รอหรือรับเล่มทะเบียน  ----->
ทำการย้ายไฟแนนซ์ด้วยการโอนทะเบียนเข้าไฟแนนซ์ใหม่  ----->  รับเช็คสั่งจ่ายชื่อในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ล่าสุด