วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตัวเลือก สินเชื่อรถยนต์มือสอง ที่มีคุณภาพ 081-3547440

ติดต่อยื่นสินเชื่อรถยนต์ผ่านโบรกเกอร์สินเชื่อรถยนต์มือสอง FIVE4CASH อนุมัติผ่านเป็นไปตามเงื่อนไขสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด รถยนต์ไม่ต้องจอดสามารถใช้งานได้ตามปกติ

วิธีผ่อนชำระสินเชื่อรถยนต์ หรือ ที่เรียกว่าค่างวดรถยนต์ ผ่านทางสถาบันการเงินที่ขอสินเชื่อรถยนต์เองหรือผ่านทางธนาคารต่างๆ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ขั้นตอนในการยื่นสินเชื่อรถยนต์ ผ่าน FIVE4CASH ง่ายเริ่มจาก
1 โทรศัพท์สอบถามปรึกษา และให้ข้อมูลเครดิตเบื้องต้นของผู้ยื่นสินเชื่อรถยนต์ และ ผู้ค้ำประกันรถยนต์
2 ส่งเอกสารที่ใช้ยื่นสินเชื่อรถยนต์ของผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกันรถยนต์ ทาง FAX หรือ e-mail พร้อมนัดวัน เวลา ที่เข้ามาติดต่อที่ออฟฟิศ FIVE4CASH
3 ทางเดินมาติดต่อที่ออฟฟิศ รับคำปรึกษาเรื่องสินเชื่อรถยนต์ เพื่อหาแนวทางเรียบเรียงเอกสารเชิงลึก แนะนำให้ติดเอกสารตัวจริงที่จัดส่งมาก่อนหน้านี้ติดมาด้วย
4 เซ็นต์สัญญาเช่าซื้อรถยนต์มือสองกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ในวันที่มาติดต่อFIVE4CASH ในกรณีหลังจาก FIVE4CASH ประเมิน และ ประสานเบื้องต้นเรื่องสินเชื่อรถยนต์อนุมัติผ่านสูงถึง95%
5 หลังเซ็นต์เอกสาร และ เอกสารครบสมบูรณ์จะทราบผลสินเชื่อรถยนต์ใน 1 - 3 วันทำการ กรณีต่างจังหวัดไกลจากกรุงเทพมากจะทราบผลอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ 3 - 10 วันทำการ
6 นำส่งเล่มทะเบียนรถยนต์ให้สถาบันการเงิน เพื่อทำเอกสารในการโอนรถยนต์แล้วดำเนินการโอนรถยนต์เข้าชื่อสถาบันการเงินเป็นผู้กรรมสิทธิ์รถยนต์ ผู้กู้จะเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ ระยะเวลาประมาณ 1 - 4 วันทำการแต่ละสถาบันการเงินช้าเร็วต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด
7 หลังจากโอนเปลี่ยนชื่อ เป็นสถาบันการเงินเป็นผู้กรรรมสิทธิ์รถยนต์ ผู้กู้เป็นผู้ครอบครองเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันการเงินจึงจะสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์คันที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์คนปัจจุบันล่าสุด
8 นำฝากแคชเชียร์เช็คเข้าบัญชีธนาคาร เบิกเงิน เป็นอันสมบูรณ์ในการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์
- นำฝากเช็คสินเชื่อรถยนต์ตรงตามธนาคารและสาขาที่เช็คออก สามารถเบิกเงินสดใช้ได้ทันที
- นำฝากเช็คสินเชื่อรถยนต์ตรงตามธนาคารแต่คนละสาขาที่เช็คออก เช็คต้องรอเคลียร์ริ่ง 1 วันทำการถึงจะเบิกเงินสดได้ หรือ ต้องการใช้เงินเลยจะต้องทำ TR เสียค่าธรรมเนียม แสน ละ หนึ่งร้อยโดยประมาณ(สอบถามค่าธรรมเนียมTRอีกครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
- นำฝากเช็คสินเชื่อรถยนต์แต่ธนาคารที่เช็คออก เช็คต้องรถเคลียร์ริ่ง 1 วันทำการถึงจะเบิกเงินสดได้

สินเชื่อรถยนต์ไม่อนุมัติ ติดขัดปัญหาเรื่องเครดิต ประนอมหนี้บัตรเครดิต BLบัตรเครดิต เครดิตเต็ม อาชีพรับเงินสด FIVE4CASH ยินดีรับปรึกษาเรื่องสินเชื่อรถยนต์ ติดต่อพูดคุยได้ที่ออฟฟิศพร้อมนำเอกสารตัวจริงติดมาด้วย FIVE4CASH ช่วยเรียบเรียงเอกสารเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะยื่นสินเชื่อรถยนต์อนุมัติผ่านตามเงื่อนไขสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด

สามารถติดเรื่องสินเชื่อรถยนต์มือสอง FIVE4CASH ได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการ แต่ถ้าไม่มีผู้รับสายจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับต้องขออภัยในความไม่สะดวก

เบอร์ติดต่อสินเชื่อรถยนต์
081-3547440
089-0650905

เอกสารสินเชื่อรถยนต์ จัดไฟแนนซ์หรือรีไฟแนนซ์ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ใช้เหมือนกัน

    บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
    บัตรพนักงาน (ถ้ามี)
    ทะเบียนบ้าน
    ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
    ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
    สมุดเงินฝากเงิน อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
    ใบรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
    สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
    ใบเสร็จผ่อนบ้าน (ถ้ามี)
    ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
    ใบพาณิชย์ (ถ้ามี)
    ถ่ายรูปบ้าน (ภายในภาย 4 มุม, เลขที่บ้าน, ตัวบ้าน)
    ถ่ายรูปกิจการ (เลขที่บ้าน, ป้ายชื่อกิจการ, ภายใน4มุม, ตัวอาคาร, สต็อกของ) (ถ้ามี)
    ตราประทับ (ถ้ามี)
    หนังสือรับรองวัตถุประสงค์ (ถ้ามี)

เอกสารของผู้ขาย เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ในการจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์เพื่อขายให้กับสถาบันการเงิน

    บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
    ทะเบียนบ้าน
    ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
    ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
    เล่มทะเบียนรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย
    สำเนาหน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองล่าสุด
    หน้า16 ภาษีรถ (ถ้ามี)
    หน้า18 แจ้งใช้ ดัดแปลง (ถ้ามี)