วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กู้รถคันแรกแห่เช็กเครดิตบูโรพุ่ง

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า เครดิตบูโรได้รับเกียรติจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ร่วมโครงการ “รถคันแรก” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้

1.เพื่อรณรงค์วัฒนธรรม “เช็คประวัติตัวเอง ก่อน กู้” สำหรับผู้อยากมีรถคันแรกเพื่อตระหนักถึงการรักษาประวัติของตนเองอันจะนำไปสู่การเข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย โดยเฉพาะก่อนจะไปยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ก็ควรที่จะตรวจสอบประวัติเครดิตของตนเองก่อนว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย หรือไม่อย่างไร หากมีประวัติการค้างชำระในรายงานจะได้ชี้แจงเหตุผลตั้งแต่ตอนยื่นคำขอสินเชื่อ

2.เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าสิทธิของเจ้าของข้อมูลนั้นมีอยู่ หากมีการปฏิเสธสินเชื่อโดยอ้างเรื่องเครดิตบูโร กล่าวคือการปฏิเสธโดยใช้เหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องแจ้งเป็นหนังสือเท่านั้น จะเป็นการบอกกล่าว หรือส่ง SMS ไม่ได้ หากสมาชิกเครดิตบูโรทำไม่ถูกต้องจะมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้เจ้าของข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบกันอย่างแพร่หลาย

3.เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยปกติ การตรวจเครดิตบูโรกับหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ของเครดิตบูโร หรือ ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร จะมีค่าธรรมเนียม 100 บาท (กฎหมายกำหนดให้เก็บได้สูงสุดไม่เกิน 200บาท) แต่ในงานดังกล่าว เครดิตบูโรขอรับเป็นเงินบริจาค 20 บาท หรือตามแต่จิตศรัทธา

ผลจากการร่วมงานดังกล่าว ปรากฏว่า 2 วันที่ผ่านมา (11-12 ต.ค.) มีประชาชนให้ความสนใจมากเป็นอย่างยิ่ง 900 – 1,000 รายต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ตรวจเครดิตบูโรรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ราย

หลังจากงานแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจเครดิตบูโรของตนเองเพื่อดูความถูกต้องของข้อมูลได้ ซึ่งทางเครดิตบูโรมีช่องทางสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถตรวจเครดิตบูโรได้ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นที่ ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร ของบริษัทเอง หรือผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนชาต ที่ตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ร่วมโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2643-1250
อีเมลล์ consumer@ncb.co.th
หรือตรวจสอบช่องทางการตรวจเครดิตบูโรได้ที่ www.ncb.co.th ทางเครดิตบูโรมีเจ้าหน้าที่ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลประวัติสินเชื่อผ่าน Call Center ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.