วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์ของ สินเชื่อคนมีรถ

     วัตถุประสงค์ของ สินเชื่อคนมีรถเป็นสินเชื่อบุคคลที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในรูปแบบสินเชื่อรถยนต์ เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ต้องการขายรถยนต์ทางผู้ซื้อมีเงินสดไม่พอที่จะจ่ายเงินซื้อรถยนต์เป็นเงินสดเต็มจำนวน จึงต้องมีสินเชื่อคนมีรถขึ้น เป็นทางเลือกแก่ผู้ขายให้สามารถขายรถยนต์ได้ง่ายขึ้น และ เป็นทางเลือกให้ผู้ซื้อที่มีเงินสดน้อยสามารถซื้อรถยนต์ไว้ใช้งานได้โดยผ่อนชำระกับทางสถาบันการเงินเป็นงวดๆจนครบอายุสัญญาเช่าซื้อรถยนต์