วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เปิดข้อมูล สินเชื่อรถยนต์มือสอง เลือกผ่อน72งวด

การจัดไฟแนนซ์เลือกผ่อนชำระสินเชื่อรถยนต์มือสอง 72 งวด โดยเปรียบเทียบข้อมูลยอดจัดที่ 300000
36งวด ดอกเบี้ยที่4% จะผ่อนอยู่ที่ 9986 ดอกเบี้ยรวมที่ต้องชำระ 36000 vat7% 23520
48งวด ดอกเบี้ยที่4.5% จะผ่อนอยู่ที่ 7891 ดอกเบี้ยรวมที่ต้องชำระ 54000 vat7% 24780
60งวด ดอกเบี้ยที่5% จะผ่อนอยู่ที่ 6688 ดอกเบี้ยรวมที่ต้องชำระ 75000 vat7% 26250
72งวด ดอกเบี้ยที่6% จะผ่อนอยู่ที่ 6063 ดอกเบี้ยรวมที่ต้องชำระ 108000 vat7% 28560
สินเชื่อรถยนต์มือสองทุกคัน จะต้องเสีย Vat 7%(ภาษีมูลค่าเพิ่ม)ทุกคัน
สิ่งที่ได้จากการผ่อนชำระ 72 งวด
- ยอดผ่อนจำนวนน้อย
- ระยะเวลาผ่อนยาวเกิน
- เสียดอกเบี้ยสูง
- เงินต้นในปีแรกยังไม่ลด ผ่อนจ่ายแต่ดอกเบี้ย เงินต้นจะเริ่มลดประมาณงวดที่18-28งวดแรก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดอกเบี้ย และเงินกู้

เรื่องสินเชื่อรถเป็นไปได้ มีกำลังในการผ่อนชำระโดยที่ไม่ทำให้ต่อเดือนเดือดร้อน แนะนำให้เลือกผ่อนชำระในระยะเวลาที่สั้นไว้ก่อน