วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ 081-3547440 รถใช้งานได้ปกติ

     สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถมีเล่มทะเบียนรถยนต์เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันไว้โดยต้องทำการโอนชื่อสถาบันการเงินเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ ตัวเจ้าของเดิมจะเป็นผู้ครอบครองรถยนต์
     สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนนั้นรถยนต์ยังอยู่กับเจ้าของเดิม รถยนต์ใช้งานได้ปกติ โดยส่วนใหญ่แล้วสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์นั้นจะแล้วเสร็จประมาณ 6 วันทำการถึงจะได้รับแคชเชียร์เช็ค เช็คจะสั่งจ่ายในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์คนปัจจุบัน
    ท่านสนใจสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ติดต่อFIVE4CASH โบ๊กเกอร์สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ด้วยเงื่อนไขสถาบันการเงินได้ที่ 081-3547440 / 089-0650905 / 084-3201592 ทุกวันไม่มีหยุด