วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

สินเชื่อรถยนต์เพื่อ รถบ้านเจ้าของขายเอง ติอต่อ 089-0650905

     รถบ้านเจ้าของขายเองส่วนใหญ่จะลงโฆษณาหรือลงประกาศขายรถบ้านด้วยตนเองตามช่องทางต่างๆ ทางที่ได้รับความนิยมในการลงประกาศขายรถบ้านและฟรีคือลงประกาศขายรถบ้านทางช่องทางอินเตอร์เน็ตตามเว็บไซด์ประกาศขายสินค้า, เว็บไซด์ซื้อ-ขายรถยนต์ ทำให้ลงรายละเอียดต่างๆได้อย่างชัดเจนยังสามารถลงรูปถ่ายรถยนต์คันที่จะขายได้อีกทำให้ผู้ซื้อทำการตัดสินใจซื้อรถยนต์ได้ง่ายขึ้น

     ผู้ติดต่อซื้อรถบ้านเจ้าของขายเองส่วนใหญ่จะขอสินเชื่อรถยนต์เพื่อช่วยในการซื้อรถบ้าน ทางรถบ้านเจ้าของขายเองควรจะให้ข้อมูลเบื้องต้นคือรถยนต์คันนี้สามารถยื่นขอวงเงินสินเชื่อรถยนต์เบื้องต้นได้เท่าไร ถึงจุดนี้รถบ้านเจ้าของยายเองคงต้องไปเช็คกับธนาคาร ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้จะนำเสนอวิธีทราบยอดสินเชื่อรถยนต์แบบคร่าวได้ตัวคุณเอง มีวิธีเช็คยอดสินเชื่อรถยนต์โดยรถบ้านเจ้าของขายเองแบบง่ายๆคือดูราคารถบ้านเจ้าของขายเองที่ตั้งขายในตลาดรถ โดยต้องดูยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนเดียวกันกับรถบ้านเจ้าของขายเองที่ทำการในตลาดรถประมาณ 10คัน ถึง 15คัน(ราคาขายต้องเป็นราคามาตรฐานไม่ขายแพงแบบเว่อร์ๆ)แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยในที่นี้ก็คล้ายกับราคาประเมินของทางธนาคารเป็นราคาประเมินเบื้องต้นแบบง่ายๆ ด้วยเงื่อนไขทางธนาคารกรณีที่ทำการซื้อขายรถยนต์กันจะด้วยมีเงินดาวน์ประมาณ15%

ยกตัวอย่างกรณีสมมุติ รถยี่ห้อA รุ่นB จดทะเทียบปีXXXX เป็นยี่ห้อรุ่นปีเดียวกับทางรถบ้านเจ้าของขายเอง จำนวน 10 คัน
- คันที่ 1 ตั้งราคาขายที่ 300000 บาท
- คันที่ 2 ตั้งราคาขายที่ 310000 บาท
- คันที่ 3 ถึง คันที่ 7 ตั้งขายราคาเท่ากัน ราคาขายที่ 320000 บาท
- คันที่ 8 ตั้งราคาขายที่ 345000 บาท
- คันที่ 9 ตั้งราคาขายที่ 315000 บาท
- คันที่ 10 ตั้งราคาขายที่ 330000 บาท

เราจะหาค่าเฉลี่ยโดยนำผลรวมของราคาขายทั้ง 10 คันมาบวกรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนรถทั้งหมด(จำนวนรถทั้งหมดในที่นี้คือ 10 คัน)
[300000+310000+320000+320000+320000+320000+320000+345000+315000+330000 = 320000]

ผลรวมทั้งหามาเป็นค่าเฉลี่ยที่คือ 320000 (320000คือราคาประเมินทางธนาคารเบื้องต้น)

ราคาประเมินเบื้องต้น 320000 คูณ ดาวน์ 15% เท่ากับ 48000

วงเงินสินเชื่อรถยนต์ = ราคาประเมินเบื้องต้น ลบ จำนวนที่ต้องดาวน์

[320000 - 48000 = 272000(วงเงินสินเชื่อรถยนต์ที่ทางธนาคารจะอนุมัติ)]
  • ถ้ารถบ้านเจ้าของขายเองตั้งขายรถในราคา 300000 ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินดาวน์รถ [300000 ลบ 272000 เท่ากับ ใช้เงินดาวน์ 28000บาท]
  • ถ้ารถบ้านเจ้าของขายเองตั้งขายรถในราคา 270000 ผู้ซื้อก็ไม่ต้องใช้เงินดาวน์รถเลยหรือที่เรียกได้ว่าจัดเต็มวงเงินเพราะว่าวงเงินสินเชื่อรถยนต์ที่ยื่นขอได้นั้นสูงกว่าราคาที่จะขายรถยนต์ [270000 ลบ 272000 เท่ากับไม่ต้องใช้เงินดาวน์จัดเต็มได้เลย]
     อย่างไรก็ตามสินเชื่อรถยนต์นั้นอนุมัติโดยมีเงื่อนไขต่างๆทางธนาคารเป็นผู้กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     five4cash โบรกเกอร์สินเชื่อรถยนต์สำหรับรถบ้านเจ้าของขายเองปฏิบัติตามเงื่อนไขธนาคารเป็นผู้กำหนดทุกประการ เลือกfive4cashเป็นตัวเลือกด้านสินเชื่อรถยนต์ช่วยประสานกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารในเรื่องต่างๆ เรียบเรียงข้อมูล เนื้อหาด้านเอกสารทางผู้ซื้อให้มีความสมบูรณ์ ชูประเด็นถึงจุดแข็งในด้านเครดิตเพื่อที่จะได้ผลอนุมัติที่สอดคล้องกับวงเงินสินเชื่อรถยนต์ที่ยื่นขอ เพื่อให้โอกาสในการขายรถบ้านเจ้าของขายเองสมบูรณ์ จะได้ไม่เสียเวลาและทำให้ขายรถยนต์ได้ ตอบสนองผู้ซื้อได้รถบ้านเจ้าของขายเองรับรถยนต์ไว้ใชงาน

     รถบ้านเจ้าของขายเองหรือผู้ซื้อรถยนต์สามารถติดต่อ five4cash ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการต่าง สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 089-0650905 หรือ 081-3547440 ในบางช่วงเวลาอาจไม่มีผู้รับสายเนื่องจากติดภาระกิจคุยกับผู้ติดต่อท่านอื่นๆอยู่ต้องขออภัยในความไม่สะดวกจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด หรือ ท่านสามารถติดต่อเข้ามาใหม่ได้ภายหลัง ขอบคุณครับที่ให้ความสนใจโบรกเกอร์สินเชื่อรถยนต์ five4cash.com


เอกสารที่ใช้สำหรับรถบ้านเจ้าของขายเอง
    บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
    ทะเบียนบ้าน
    ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
    ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
    เล่มทะเบียนรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย
    สำเนาหน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองล่าสุด
    หน้า16 ภาษีรถ (ถ้ามี)
    หน้า18 แจ้งใช้ ดัดแปลง (ถ้ามี)


เอกสารที่สำหรับผู้ซื้อรถที่ใช้สินเชื่อรถยนต์ช่วยในการซื้อรถบ้านเจ้าของขายเอง

    บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
    บัตรพนักงาน (ถ้ามี)
    ทะเบียนบ้าน
    ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
    ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
    สมุดเงินฝากเงิน อัพเดตล่าสุด 3 เดือน
    ใบรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
    สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
    ใบเสร็จผ่อนบ้าน (ถ้ามี)
    ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
    ใบพาณิชย์ (ถ้ามี)
    ถ่ายรูปบ้าน (ภายในภาย 4 มุม, เลขที่บ้าน, ตัวบ้าน)
    ถ่ายรูปกิจการ (เลขที่บ้าน, ป้ายชื่อกิจการ, ภายใน4มุม, ตัวอาคาร, สต็อกของ) (ถ้ามี)
    ตราประทับ (ถ้ามี)
    หนังสือรับรองวัตถุประสงค์ (ถ้ามี)

สามารถดูขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์กับfive4cashเพิ่มได้ที่
http://www.five4cash.com/menu_detail.php?id=184